Palvelut

Liiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen

Yli 120 strategiaprosessia, laajoja ja kattavia esimiesohjelmia, ainutlaatuisia mittaus- ja analyysipalveluja

Löydä omat ja organisaatiosi vahvuudet ja käytä niitä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla - parhaat tulokset tehdään ihmiset oikealla tavalla huomioiden

Kohti parasta mahdollista esimiestyötä - uudistetuilla työkaluilla ja asiakkaiden kiittämillä näkemyksillä työn ja asiantuntijuuden tulevaisuudesta

Strategia ja sen toiminnallistaminen

Strategia on organisaation toimintaa ohjaavista elementeistä tärkein. Taiqu tuo käyttöösi yli 120 strategiaprosessin kokemuksen ja toiminnallistamisosaamisen.

Kyvykkyyksien johtaminen

Kyvykkyydet on paitsi strategian toiminnallistamisen myös toiminnan kehittämisen uusi musta. Taiqu on kehittänyt ainutlaatuisen kriittisten kyvykkyyksien mallinnuksen, joka yhden asiakkaan suulla tuo jopa 2-3 vuoden kilpailuedun.

Johtamisen kehittäminen

Johtaminen ja esimiestyö ovat kenties organisaation kaikkein tärkein toiminnallisuus.Taiqu rakentaa kanssasi parempaa johtamista niin rakenteiden kuin prosessien ja johtamistaitojenkin kehittämisen kautta.

Mittaukset

Mittauksilla tietoa ja tehoa

Tietoa kaikkeen kehittämiseen luotettavilla ja koestetuilla työkaluilla. Ainoana maailmassa tarjoamme myös mittauspohjaisen näkymän johtamiskulttuurin sokeisiin alueisiin, epäviralliseen organisaatioon ja johtamisketjujen toimivuuteen.

Case Tornator

Tornator Oyj on Suomen suurin yksityinen metsänomistaja. Konsernilla on lisäksi tytäryhtiöt Virossa ja Romaniassa. Tornator on toimialansa edelläkävijä, kehityshakuinen, tehokas ja vahvaa tulosta tekevä organisaatio.

Kokonaisvaltaista kehittämistä arvoista itseohjautuvuuteen

Tornator Oyj:n historia itsenäisenä yhtiönä on varsin lyhyt, mutta nousujohteinen ja tuloksekas. Konsernin nykyinen toimitusjohtaja Sixten Sunabacka aloitti yhtiössä vuonna 2016 ja saman vuoden lopulla aloitimme yhdessä kehittämismatkaa toteuttamalla arvoprosessin. Arvojen määrittämiseen osallistettiin koko esimieskunta ja niiden toiminnallistamiseen panostettiin pitkälle myös kehittämisen seuraavissa vaiheissa. Tornatorin arvot ovat: Vastuullisuus, osaaminen ja yhteistyö.

Vuonna 2017 käynnistimme koko konsernin laajuisen esimieskoulutusohjelman, jonka aihealueet ovat kattaneet konsernin strategian, strategian ja arvojen yhdistämisen, strategian toiminnallistamisen, parhaiden toimintatapojen tunnistamisen ja jakamisen, organisaatiorajat ylittävän yhteistyön rakentamisen ja esimiestaitojen kehittämisen. Prosessi on edelleen käynnissä, mutta jo nyt se on aikaansaanut merkittäviä hyviä muutoksia toimintakulttuurissa ja työtyytyväisyydessä.

Vuoden 2018 alussa uudistimme yhdessä johtoryhmän kanssa konsernin strategian. Uuden strategian ytimeen nousi metsäympäristön vastuullisen hoidon ja hyödyntämisen edelläkävijyys, mikä näkyy jo uudessa visiossa: Tornator – metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä. Strategisiksi  painopisteiksi valittiin kannattava kasvu, kilpailukykyinen kehittäminen ja vastuullinen vaikuttaminen. Strategian tekemiseen osallistettiin myös esimieskuntaa samaan aikaan käynnissä olleen esimiesohjelman yhteydessä. Näin uusi strategia lähti jalkautumaan jo sen laatimisvaiheessa.

Vuoden 2018 lopussa käynnistimme uuden strategian vaatimien konsernitasoisten kyvykkyyksien tunnistamisen ja kehittämisen mallintamisen allekirjoittaneen kehittämällä viitekehyksellä. Tämä prosessi on edelleen (2019 kevät) menossa, mutta jo nyt näemme, että sen tulokset vaikuttavat jatkossa niin konsernin pitemmän tähtäimen suunnitteluun kuin päivittäiseen johtamiseen kohti muuttuvissa työnkuvissa tarvittavaa suurempaa itseohjautuvuutta.

Kestävä yhteistyö kannattaa

Vastuu onnistumisesta konkretisoituu

Toimiminen pitkäjännitteisesti yhdessä on varmistanut sen, että kaikki kehittämistoimenpiteet tukevat toisiaan ja linkittyvät niin toisiinsa kuin strategiaan ja päivittäiseen johtamiseenkin. Samalla syntynyt luottamussuhde on mahdollistanut sen, että Tornator on saanut koko kokemukseni ja osaamiseni käyttöön myös positiivisen haastamisen ja kyseenalaistamisen kautta.

Taiqu